Zeynep Birced // Obstacles10-13

SergiPazar Mayıs 21
1


?Where
The Empire Project
Firuzağa Mah. Defterdar Yokuşu No: 35 Beyoğlu
Harita
?When

3 Haziran'a dek

?How Much

Ücretsiz?Where
The Empire Project
Firuzağa Mah. Defterdar Yokuşu No: 35 Beyoğlu
Harita
?When

3 Haziran'a dek

?How Much

Ücretsiz

Tüm canlıların yaşamlarını devam ettirmek için sahip oldukları ya da zamanla kazanacakları yetenekler belli ölçülerde karşılaştıkları engeller sayesinde gelişir. Buna, canlının, genetik sirayet yoluyla DNA’sına ya da kültürel öğrenme yoluyla günlük yaşamına etki eden çok değerli kalıtımsal geçiş ve gündelik bilgiler de içkindir elbette. Zeynep Birced’in, canlılar arasından insanı örnekleyerek, engellemeler karşısındaki durum ve tutumlarını tartışmaya açtığı sergi, izleyicinin kendisiyle ilişkilendirmekte hiç de zorlanmayacağı bir alt metne sahip. Engeller, yıkım ve bozgunlar bir Zümrüd-ü Anka efsanesi de yaratabilirler ama bir kere o karanlık suya girip orada dalgalanmaktan kurtulamayan yitik efsanevi kahramanlar da yok mudur anlatılarda? Birced, taşları koyuyor ortaya, izleyiciye de zafer ya da kaybediş hikâyelerinden bir rehber seçmek düşüyor. / Şiyar Kubilay

Comments

Here Is Some More Great

Content