Tak takıştır…|Istanbul Selected * 546

Amos Oz, herkesi kendi hayatından mesul tutan bir yazar. Hikayelerindeki karakterleri, oldukları kişi için yargılamamış ve kendisi de barıştan yana olan tavrını bozmamıştı. Barış konusuna olan bağlılığı kendi soyadını değiştirip “cesaret” anlamına gelen “Oz” yapmasıyla perçinlenirken; İsrail’deki “Peace Now” hareketini de yine o kurdu. Barış tam olarak gelmedi belki ama bu konuda verdiği emekler Amos’un barışı dünyaya çok yakıştırdığını gösteriyor.
Yaptıklarınız size ‘yakışsın’ diyor LesliSarpGökçe ve Ege. Takdir ettiğiniz arkadaşlarınıza Le Cool gönderin. Hemen, şimdi.

Comments

Here Is Some More Great

Content